وبینار تخصصی ریمو

شما در این وبینارآموزشی قوانین تئوری و عملی ریموو را خواهید آموخت .

از مباحث تئوری مثل : ممنوعیت های ریموو تا آشنایی با تکنینک های روز ریموو و مراقبت های قبل و بعد از کار .

3/500/000 تومان

اطلاعات وبینار
  • سطح : مبتدی
  • تعداد درس : 7 درس
  • موضوع : ریموو