شما در این وبینار آموزشی قوانین تئوری و عملی کانتورینگ میکروبلیدینگ را خواهید آموخت . از مباحث تئوری مثل : ممنوعات میکروبلیدینگ تا قرینه سازی و اجرای صحیح و مراقبت های بعد از کار