شما در این وبینار آموزشی قوانین تئوری وعملی کانتورینگ چشم و لب را خواهید آموخت . ازمباحث تئوری مانند :مراقبت های قبل از انجام کار تا نحوه ی صحیح کشش پوست برای شیدینگ آشنا میشوید .